Checkliste for nyankomne flygtninge

CHECKLISTE

Navn:

Adresse:

Familie:

Flygtningestatus (§7,1 §7,2  §7,3 andet)

Dato for ankomst til Gribskov kommune

Obs. Hvis du skal familiesammenføres med børn, skal ansøgningen være hos Udlændingestyrelsen inden 3 måneder after at du har fået opholdstilladelse.

Tilmeldt sprogskole

Børn tilmeldt skole og daginstitution

Information om transportmuligheder

Rejsekort

Læge

Bolig

Midlertidig/permanent bolig

Huslejekontrakt

Betaling for vand, el, varme – a conto og årsafregning

Lån til boligindskud

Søge boligtilskud  (Hjemmeboende børn > 18 år- solidaritetserklæring til Udbet. Dk.)

Udvendig og indvendig vedligeholdelse

Affaldssortering og storskrald

Mulighed for kommunal administration af boligudgifter

Obs betaling af faste udgifter ved overgang fra kommunal administration til egen administration.

Budgetkonto

Pas på udgifter til vand og varme

Licens

Økonomi

Integrationsydelse, størrelse, varighed, udbetalingsmåde

225-timers regel og kontanthjælpsloft

Skat

Søge boligtilskud

Søge tilskud til forældrebetaling i daginstitution

Enkeltydelse

Nem-ID

Bankkonto, Nem-konto

E-boks, tilmelde SMS-besked på nye indgående breve

Hensætte beløb til vand, varme, el.

Ved arbejdsindkomst: Melde ændring til jobcenter, ydelsescenter, skat, kontrolcenter (daginst.betaling)

SU

Arbejde

Integro

Praktik

Job med løntilskud

IGU

Kortvarige jobs, deltidsjob: indsende lønseddel til kommunen hver måned til regulering af integrationsydelse ,  regulere forskudsopgørelse hos SKAT.

a-kasse

VUC, videregående uddannelse

SU

Børn

Melde børn i skole og daginstitution

Søge nedsat brugerbetaling til daginstitution og SFO, obs. ændring ved lønindkomst

Børnevaccinationer og børneundersøgelser

Finde fritidsaktivitet og søge tilskud til kontingent