Flytteliste

Flytteliste

Opsige gammelt lejemål, OBS. se lejekontrakt om opsigelsesvarsel.

Rengøring ved fraflytning. Maling ?  Se lejekontrakt.

Aftale fraflytningssyn, se lejekontrakt.

Tilbagebetaling af boligindskud fra udlejer.

Aflæse el, gas, og vand senest 3 dage efter flytning med besked til forsyningsselskaber.

Dato for flytning

Søge boligindskudslån hos kommunen

Flytte folkeregisteradresse – Borger.dk og Nem ID.  Fra folkeregisteret går besked til licens, bil, børnehave, skole, pengeinstitutter, forsikringsselskab.

Melde flytning til arbejdsgiver, el- og gasleverandør, vandværk.

Ved boligstøtte: melde flytning til Udbetaling Danmark – via Borger.dk

Post:  www.postdanmark. Dk  – ePosthuset – melde flytning online senest 5 hverdage før flytning.

Sætte navn på postkasse.

Skifte læge?

Indflytningssyn

Aflæse el-måler og vandmåler, oplyse tal til el-og vandselskaber.

Søge boligstøtte inden 1 måned efter at du flytter ind.  Lejekontrakt, antal beboere og husstandsindkomst.

Børn:  skoleskift?,  skifte daginstitution?

قائمة الإنتقال

تاريخ الإنتقال

إلغاء عقد الإيجار

تقديم طلب للبلدية للمساعدة في دفع الرعبون

(Borger.dk و Nem ID(نقل العنوان العام   يقوم السجل الوطني بارسال رسالة تغيير سكنك إلى الرخصة , السيارة ,روضة الاطفال , المدرسة , البنوك و شركات التأمين.
إخبار صاحب العمل , الكهرباء , الغاز و محطات المياه بالإنتقال

Borger.dkلدعم السكن : عليك إخبار مدفوعات الدنمارك عن طريق

البريد : www.postdanmark.dk (سكن البريد)  إخبارهم بالإنتقال في مدة اقصاها 5 أيام قبل الإنتقال.
وضع الاسم على الصندوق البريدي

تغيير الطبيب?

تنظيف السكن عند الإنتقال, تدهين الحيطان ! انظر الى عقد الإجار

تحديد موعد الإنتقال

إرجاع الرعبون من صاحب السكن

قراءة ساعة الكهرباء , الغاز , والماء لمدة اقصاها 3 أيام بعد الإنتقال وإرسال رسالة الى الشركات المعنيَة

فحص السكن ورؤية إن كان هناك اعطال قبل الإنتقال

تقديم طلب لدعم السكن قبل ان يكتمل شهر واحد منذ انتقالك للسكن. عقد الإجار, عدد المقيمين في المنزل ودخل الإسرة

الأطفال: تغيير المدرسة , تغيير الرعاية النهارية