Links

Medlemmer kan søge oplysninger vedrørende rådgivning i rådgivningsmappen i det blå skab.

Links til opslag om flygtninge:

Udlændingestyrelsen: www.nyidanmark.dk

På Nyidanmark:

Kontakt Udlændingestyrelsen – tryk på rubrik Udlændingestyrelsen. Hvis du skriver, skal du vedhæfte en underskrevet fuldmagt (scannet). Hvis du ringer, skal du have flygtningen ved siden af, så denne kan bekræfte din opringning. Tlf. 35 36 66 00

Under rubrik blanketter øverst på siden findes de relevante blanketter. Flygtningens nem-ID er nødvendig for adgang. HUSK at det er juridisk bindende dokumenter, du udfylder. Forkert udfyldelse kan have alvorlige konsekvenser for flygtningen. På Dansk Flygtningehjælps hjemmeside er der en fyldig instruks i udfyldelse af familiesammenføringsansøgning. Det anbefales stærkt at gennemlæse denne, før man påtager sig opgaven at hjælpe. Ansøgers pas skal indscannes (alle sider) og vedhæftes ansøgning.

Asylansøgning: Dansk Flygtningehjælp har meldt ud, at man SKAL henvise asylansøgere til dem. (Eks. familiesammenført vil også gerne have asyl).

Under indrejse og ophold på forsiden (klik på overskrift) findes fyldig oversigt.

Forlængelse af opholdstilladelse: Vigtigt at søge i god tid. Det tager nogle uger at behandle sagen, og hvis man kommer for sent, risikerer man udvisning. Husk at printe kvittering ud efter udfyldelse. Skal bruges ved biometri.   Juni 2018: Flygtninge med opholdstilladelse efter § 7.3 får automatisk forlænget opholdstilladelse, men de skal have lavet biometri hos Udlændingestyrelsen for at få nyt opholdskort og indsende underskrevet erklæring om evt. ophold i hjemland + accept af, at Udlændingestyrelsen må indhent oplysninger.   

Forlængelse af opholdstilladelse fra 1/7 2019

Flygtninge med tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 7, stk 1, 2 og 3 samt § 8 stk, 1 og 2 ikke søge om forlængelse. Udlændingestyrelsen påbegynder selv behandlingen af forlængelsen. De vil kontakte den pågældende ca. et par måneder før opholdstilladelsen udløber og oplyse om, hvilke oplysninger de evt. skal bruge for at vurdere sagen. Hvis man ikke har hørt fra Udlændingestyrelsen senest 1 måned før opholdstilladelsen udløber, anbefaler de, at den pågældende kontakter styrelsen.

Familiesammenførte med opholdstilladelse efter § 9, stk.1 eller § 9 c, stk. 1 skal fortsat selv søge om forlængelse uanset hvornår deres opholdstilladelse udløber.

Biometri: via Nyidanmark – kontakt- skal der bestilles tid til biometri, pas og lignende. Man skal møde i Næstved. Medbring kvittering for at der er søgt opholdstilladelse (skal printes efter at ansøgning er udfyldt digitalt på Nyidanmark). Desuden pasfoto, som opfylder fastsatte krav. Søg f.eks. Google – pas. Det koster et par hundrede kroner, som skal medbringes.

OBS: Hvis man får afslag på ansøgning om opholdstilladelse, kan man klage over afgørelsen til Udlændingenævnet. Klagen skal indsendes indenfor 1 uge efter at man har modtaget afgørelsen for at få opsættende virkning, så man ikke bliver udvist ved den angivne frist. Hvis en anden klager på dine vegne, skal der udfyldes en fuldmagt til Udlændingenævnet. Hentes på Udlændingenævnets hjemmeside, printes og scannes og sendes ind via mail udln@udln.dk

Udlændingestyrelsens attester

På hjemmeside Nyidanmark.dk

Ægtefællesammenføring – når 1. ansøger har fået asyl:  Papirattest FA 10.  Dokumenter: kopi af pas – alle sider, kopi af vielsesattest med autoriseret oversættelse.  Efter at ansøgning er indsendt skal ansøger til biometri indenfor 14 dage,  skal da medbringe originalt pas.

Familiesammenføring af børn – samtidig med FA 10:  FA 11. Dokumenter: kopi af pas – alle sider. Kopi ar fødselsattest med autorisret oversættelse.

OBS. ny bestemmelse febr. 2019: Når man får opholdstilladelse i Danmark skal man indsende ansøgning om familiesammenføring med børn inden 3 måneder – gælder ikke for flygtninge. 

Opholdstilladelse for udenlandsk barn født i Danmark:   B 01  Dokument: kopi af barnets fødselsattest.

Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse – med asyl: AS1-2

Samme for familiesammenført ægtefælle:  FA 3.    Husk pas, nem-ID, begge ægtefæller skal underskrive med men-ID.

Samme for børn: FA 4-5, forældre nem-ID, pas om muligt.

Udbetaling Danmark: kontakt gennem Borger.dk – her kan også findes fuldmagt.

Telefon: borger skal være til stede for at bekræfte identitet. Boligstøtte: 70 12 80 83, Familieydelse 70 12 80 82,

Pension 70 12 80 61.

Gribskov kommune 72 49 60 00.

Ved spørgsmål om SKAT og ved usikkerhed om håndtering af papirer henvises til Rådgivningen onsdag 16-19.

Ved akutte spørgsmål: Ring til Steffen Ulf Hansen, tlf. 61691753

Københavns frivilligrådgivning, Nørre Voldgade 82. 2. sal, 1358 København K.  Åbningstid onsdag 17-20 og torsdag 13-16.

Udlændinge- og integrationsministeriet hjemmeside uim.dk oversigt over love og bestemmelser – nyheder.

 

Retsinfo.dk Integrationsloven, aktivloven

www.integrationsviden.dk

Nye frivillige: Søg på Frivillignet.dk, Boblberg.dk, facebook – Frivilligflygtningehjælp, Gribskov hjælper flygtninge.

 

Afsnit

Medlemmer kan søge oplysninger vedrørende rådgivning i rådgivningsmappen i depotet.