Referat af generalforsamling 2019

Frivillig Flygtningehjælp – en del af Dansk Flygtningehjælp
Generalforsamling 26. marts 2019
Lokalarkivet Græsted Stationsvej 8


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jan Most blev foreslået og valgt til dirigent. Herefter blev Christian Langvad foreslået og valgt til referent. Valg af stemmetællere blev udsat til et evt behov for stemmetællere . 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægten.
– generalforsamlingen skal afholdes i marts måned
– indkaldelse er sket skriftligt med mindst en måneds varsel
– dagsordenen indeholder punkter iht til vedtægten.
Dagsordenen blev godkendt

2. Bestyrelsens / formandens beretning.
Mona Bechmann fik ordet.

Frivillig Flygtningehjælp har i løbet af året 2018 haft følgende akiviteter :

En gang om året nemlig i januar måned skal vores forening indberette til Dansk flygtningehjælp, hvor mange flygtninge, vi har været i kontakt med i de forskellige aktiviteter i det forløbne år. Hvis nogen kommer til f.eks. både rådgivning og kvindeklub tæller de med begge steder. Det beror selvfølgelig på et kvalificeret skøn, men vi har indberettet, at vi har været i kontakt med 330. Heraf 110 børn, 55 mellem 13 -24 og 165 voksne. Det er alligevel en del mennesker.

Bestyrelsen holder møde stort set hver måned , ca. 10 gange om året. Vi undgår juli og december. Så er der de forskellige udvalg: Vennetjenesten, ungeudvalget, cafeen, pigegruppen, udvalg, der laver arrangementer og ture osv.

FF er med i et netværk bestående af FF, Integrationsgruppen, Helsinge, Vejby Lokalråd, Gribskov hjælper flygtninge og Blistrup Borgerforening. To –tre gange årligt mødes de med enkelte politikere og embedsmænd i kommunen. Man drøfter flygtningesituationen i kommunen. De frivillige gør opmærksom på problemsituationer , stiller spørgsmål og får nogle gange svar. Det har været 4 gange om året, nu er det nedsat til 2-3 gange om året, fordi der ikke kommer så mange flygtninge længere. Der skal komme 1 flygtning til kommunen i 2019 og så kan der være en del familiesammenføringer. Det kan man ikke vide.

Kommunens flygtningekoordinator Sanne Kok er stoppet. Hun blev sparet væk. Hun var vores bindeled til systemet, men det er frivilligkoordinator Pernille Dirksen, der har taget over.

Frivillig Flygtningehjælp spreder sig over mange forskellige aktiviteter. På hvert  bestyrelsesmøde gennemgår vi alle aktiviteter, justerer, kører det, kører det ikke  og hvad kan vi så gøre osv.

Vores aktiviteter i 2018 var:

Rådgivning, som Steffen styrer med hjælp fra Christian og nogle tolke. Hvis ikke, der var nogle flygtninge, der kunne og ville tolke, så ville der ikke være nogen rådgivning. Her skal især nævnes Siwar.

Tingbakken. Genbrug. Samtidig med at antallet af flygtninge er dalende og flere kommer i arbejde, er behovet blevet mindre og dermed besøgene færre. Der er åbent hver anden lørdag fra 10 -12.

Onsdagscafe , hvor Zahia er tovholder , men med hjælp fra flere andre. Anette, Inger, Karin, Anna Margrethe. Samtidig er der rådgivning, brød, kaffe te osv. En gang om måneden laver en syrisk familie mad og må så invitere venner og bekendte udefra til at spise med.

Pigegruppen fik i 2018 en ny tovholder. Nemlig Marianne Martinsen. De planlægger selv deres program.

Kvindegruppen mødes den 1. lørdag hver måned enten i FCG eller de er på ture i omegnen. Da vi startede op, var vi 4, der lagde program, men programmet for 2019 er lagt i fællesskab. 15 kvinder. Danske og syriske. Det er et fællesskab uden børn, og planen er, ar der skal tales dansk, men det er ikke altid til at overholde. Det er også besluttet, at der hver gang skal synges en dansk sang.

Kreaværksted på Græsted Skole blev startet op i 2018 som en udløber af kvindegruppen. Man kan både reparere tøj og bruge symaskinerne, men det er også et kreativt værksted, hvor man kan lave forskelligt håndarbejde. Det er håndarbejdslærer på Græsted Skole, Sanne gitter, der er tovholder for gruppen

Boligsøgning. Det er Anette Grandjeans område. Men det er nærmest umuligt at finde noget på portalerne, der er til at betale, så det er en svær opgave

Blokfløjtespil. Alice Fønns startede i 2018 en lille gruppe 5 – 7piger, der gerne ville spille på blokfløjte. Det gør de så hver uge og afsluttede året med en koncert for forældre og søskende lige inden jul.

Gillelejegruppen. I foråret 2018 blev der holdt et bankospil og en spiseaften. Der gik lidt svind i Gillelejefolkene og de resterende er gået ind i andre opgaver. Hvis nogle ønsker at genoptage arrangementerne og være med til at gennemføre dem, at det bare at sige til. Alle – ikke mindst  flygtningefamilierne har travlt.

Fondsansøgninger har der været skrevet en del af. Christian, Steffen og Sandra har hver især skrevet nogen. Det grønne hus, Rotary, Kommunen og til Dansk flygtningehjælp.

Hjemmeside . Det er Steffens område. Der står noget om FFs aktiviteter og en masse lovgivning både på dansk og arabisk, som Siwar har oversat.

Nyhedsbrev. I 2018 begyndte vi at sende nyhedsbrev ud til alle vore frivillige. Der kom nogle pip som ”hvorfor ved jeg ikke noget om det?” Så besluttede bestyrelsen at sende et nyhedsbrev ud til alle medlemmer i FF. Der er 59 på min mailliste. Så er alle de frivillige orienteret om, hvad der laves i foreningen også der, hvor man ikke selv er med.

Lister. Det er Anna Margrethes store hobby. Hun laver alle lister. Liste rover flygtninge, lister over frivillige, sørger for at få udfyldt indmeldingspapirer. Lister over julegaver osv.

Facebookside. Det var egentlig Poul Gyde og Anette Grandjean, der stod for facebooksiden, men i den tid, Sandra har vært ansat, har det været lettest, at hun tog sig af den opgave, men efter  maj, så kan Poul og Anette godt trække i arbejdstøjet igen på den opgave, hvis de da vil.

Ud over de ugentlige og månedlige aktiviteter stikker så nogle større arrangementer op.

Ture, udflugter og fester.

Vores brugere vil gerne ud og opleve noget, men de kender ikke stederne og de fleste steder er der en dyr entre. Derfor har vi arrangeret flere ture og prøvet at målrette dem forskellige grupper.

Fisketuren i august var for mænd. En tur på Øresund. Donation fra Rotary

Tur til cirkusland med vennetjenesten. 2 busser

Kvindegruppen har været i København og se Rosenborg og været på Kanalrundfart. Tilskud fra Gribskov Kommune

En tur til zoo for de familier, som endnu ikke havde været der. 100 personer. Donation fra Det grønne hus.

Sommerfest for hele familien med tryllekunstner og ballonmand. Anonym donation.

Julefest for hele familien med julemand og godteposer.

Nogle ting gør vi alene, andre i samarbejde med andre eller henviser til andre.

Sammen med Integrationsgruppen i Helsinge :

Vennetjenesten, som i efteråret havde en tur for 100 personer til Cirkusland ved Slagelse.

Fællesskab på tværs. I august begyndte Sandra i et forløb, der hedder ”Fællesskab på tværs”, men det vil hun selv fortælle om om lidt.

Ungegruppen, det hører også til Sandras område.

Frivilligcenter Græsted er både vores hjemsted og samarbejdspartner. Det er godt, vi har de lokaler.

Samarbejde med kommunen:

Ud over de to-tre årlige møder jeg omtalte i starten deltog FF i kommunens projekt: Vindue for en forening. Kommunen finder nogle butikker, der i 2 uger stiller et vindue til rådighed for en forening, som så kan udstille hvad de laver, plakater, ting og sager, flyers osv. dels for at vise ansigt udadtil, gøre opmærksom på sig selv.Vi havde AURA LIVING i Gilleleje og Menu i Græsted. Det første var supergodt, det andet var noget skod.

Kursus for teenagere sammen med Brand og redning har  der været to kurser. Et i påsken på Falck i Helsinge og et i sommerferien på Falck i Gilleleje.

Andre vi henviser til

Genbrug i Blistrup, de grønne telte, det nu lukkede Gribskov hjælper flygtninge på Ramløse Skole
Cykelværkstedet på Mårumvej, som drives af LM 

Lektiecafeen i Glimt.

Mad til alle

Julehjælp i de forskellige sogne, hvor kirkerne giver julehjælp

Og så har der været alt det indimellem. Zahia, Allan og Mona har deltaget i kommunens kursus om frivillighed

Mona har været på kursus i DFH om frivillighed og foreningsstruktur

Og så det løse

Kunne I ikke lige sørge for, at forældrene kommer til infomøde på Karlsminde

Møde med Nationalmuseet  om mulighed for at lave et samarbejde. Det blev ikke til noget, Gribskov er i den sammenhæng et udkantsområde.

Deltagelse i billedskole på tegners Museum i sommerferien. 4 børn.

HUC. Sommerlejr og Cirkus Kanutski.

DFUNK lejre. Jawaher gjorde et kæmpearbejde med at tilmelde de unge til DFUNK lejr

Det er glædeligt, at så mange flygtninge er blevet frivillige og selv er med til at hjælpe.

Vores højeste mål er jo at gøre os selv overflødige, men der er vist et stykke vej endnu.

Udfordringer : hjælp til boliger, praktikpladser og fast arbejde.

Det er glædeligt, at der i 2018 har meldt sig nye ind i FF. Både danskere og flygtninge. Men der kan godt bruges flere.

Vi vil selvfølgelig lave arrangementer svarende til de penge vi får fra PUF, kommunen og donationer.

Tak til bestyrelsen og andre samarbejdspartnere for godt samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt med akklamation

Herefter fik Sandra Kruse ordet for at berette om Projekt Fællesskab på Tværs
Formål med projektet: At inkludere nytilkomne borgere i fællesskaber, med særligt fokus på unge og kvinder.
Projektet er et samarbejde mellem Frivillig Flygtningehjælp og Integrationsgruppen Helsinge, hvor projektleder Sandra Kruse, har været med til at understøtte den frivillige indsats på integrationsområdet, på tværs af de to foreninger.

Igennem den nuværende projektperiode er der blevet søgt diverse puljer og fonde (Det Grønne Hus, §18, Dansk Flygtningehjælp, Inger Kunst Hansens Fond og Giro413). Vi har blandt andet fået støtte til, at en drengeudflugt til København kunne lykkedes, hvor der blev kørt gokart og set en målrig fodboldkamp i Parken. For flere af drengene var det deres første kamp og en stor oplevelse for dem, hvilket var med til at ryste dem tættere sammen.
Derudover er der givet støtte til, at Ungegruppen ”Sammen på tværs” kan komme på kulturelle oplevelser sammen i hele Danmark det kommende år.
”Sammen på tværs” består af cirka 15 unge frivillige, både nytilkomne og etniske danske unge. Alderen i gruppen er 15-23 år, med formål om at inkludere unge i fællesskaber og sammen opleve ungemuligheder/ungemiljø i Gribskov Kommune. Ungetilbuddene og mulighederne kan være svære at finde, når man er ny og sproget er begrænset. Derfor tager gruppen sammen rundt og besøger forskellige steder i kommunen, såsom Remisen i Gilleleje, Ungdomshuset i Helsinge, Kulturhavnen m.m. Det er ofte lettere, at benytte sig af tilbud og steder, når man har været der før og med nogle kammerater. Gruppen holder derfor ikke til et fast sted – Den bevæger sig rundt, så alle har mulighed for at være med.
Foruden ungeaktiviteterne, er der særligt fokus på nytilkomne kvinder. Og hver forening har nogle meget velfungerende kvindegrupper med cirka 30-40 nytilkomne kvinde tilknyttet.
I projektet har der dog været ekstra fokus på kvindegruppen i Helsinge, da der har manglet frivillige og tovholdere. Dette har medført, at der nu er igangsat nye tiltag såsom Madlavningskurser, hvor nytilkomne kvinder bliver matchet med en dansk kvinde, hvor de i fællesskab skal lave syrisk mad. Der har været afholdt to succesfulde kurser, som har været udsolgt på få timer. Der har været plads til 20 kvinder i køkkenet af gangen, hvormed der har været 10 ”madstationer”. På denne måde får de nytilkomne kvinder vist deres kompetencer og fine madkundskaber frem, og ikke mindst fået brugt og øvet det danske sprog, da råvarer og procedure skal videregives til de danske kvinder.

Foruden diverse aktiviteter har der også været fokus på rekruttering af frivillige til foreninger, hvilket har foregået gennem de sociale medier, opslag diverse steder og mails til lokalområdet.

Rekrutteringen har ligeledes medført et øget fokus på foreningernes fælles Facebookside ”Dansk Flygtningehjælps frivillige i Gribskov”, hvor diverse arrangementer, informationer, billeder m.m. er blevet delt ud.
Projekt ”Fællesskab på tværs” har endvidere medført mange gode samarbejder på tværs i

kommunen og med private aktører. Vi har blandt andet haft et samarbejde med Brand og

Redning, hvor flere kvinder har haft kursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Dette samarbejde har endda medført, at vi til august afholder en ferietur til Feddet Camping, hvor flere familier vil gennemgå diverse medborgerskabskurser, så de bliver i stand til at redde liv. Foruden kurserne er der inkluderet sociale aktiviteter og familietid. Dette projekt er støttet af Trygfonden og i tæt samarbejde med Brand og Redning.

Det næste fælles arrangement, på tværs af integrationsgrupperne er d. 25. april, hvor Mikkel Rytter gæster Frivilligcenter Helsinge kl. 17.30. Han vil forsøge at vende integrationsbegrebet på hovedet og diskutere, hvad integration egentlig betyder, sammen med os. Her er alle velkomne.  

Beretning om Projekt Fællesskab på Tværs blev godkendt med akklamation


3 + 4. Regnskabsberetning og budgetforslag blev behandlet sammen

Regnskab 2018 blev gennemgået af Peter Grandjean og godkendt

Budget 2019 blev gennemgået med henstilling til bestyrelsen om ikke at sætte flere aktiviteter i gang end der er ansøgte og modtagne midler til.
Budget 2019 blev herefter godkendt


5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg
Anna Margrethe Steffensen – ønsker genvalg og blev valgt
Christian Langvad – ønsker ikke genvalg
Hanne Nygaard – ønsker ikke genvalg

Følgende medlemmer blev nyvalgt til bestyrelsen
Siwar Mahammad
Maysaa Babi

De 2 suppleanter er :
Claus Kristensen
Rim Droubi

7. Valg af revisor og suppleant

Lilly Christoffersen og Allan Jørgensen blev valgt

8. Eventuelt
Mona Bechmann gjorde forsamlingen opmærksom på Frivillig Flygtningehjælps
næste aktivitet. Der er søgt midler til besøg af en bondegård – et arrangement for familier med småbørn
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Jan Most                  Mona Bechmann              Christian Langvad